پزشکی بالینی- پرولاکتینومای بزرگ

مردی 32 ساله با سابقه 6 ماهه سردردهای شدید، همی پارزی سمت چپ و اختلال شنوایی در گوش چپ مراجعه کرد. در سابقه پزشکی وی نکته خاص دیگری وجود نداشت. در MRI با گادولینیوم توده بزرگی ) 5/6 در 9/ 6 سانت یمتر( دیده شد که به قاعده جمجمه تهاجم یافته بود )تصویرهای A و B، پیکا نها).  به منظور ارزیابی بیمار از نظر چیزی که به احتمال زیاد ماکروآدنوم هیپوفیز بود، سطح سرمی پرولاکتین اندازه گیری شد که نتیجه برابر با 7.3 μg/L  )سطح طبیعی 4/ 18 - 1/ 4( گزارش شد. در موارد پرولاکتینوم های بزرگ، سطح اولیه پرولاکتین ممکن است به اشتباه طبیعی خوانده شود. پس از رقیق سازی پیوسته نمونه خون بیمار تا حد 1:1000 ، سطح اندازه گیری شده پرولاکتین 122260 μg/L  گزارش شد.

همچنین آزمایشها هیپوگنادیسم مرکزی را هم نشان دادند. رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی نمونه بیوپسی توده از راه بینی، نشان دهنده آدنوم لاکتوتروپیک با سلو لهای توموری مثبت از نظر پرولاکتین بود. چهار روز پس از شروع درمان با کابرگولین، سطح پرولاکتین به 10823μg/L  کاهش یافت. در ویزیت پیگیری هفته سوم، سطح پرولاکتین با کاهش بیشتری روبرو شد و به 722 μg/L رسید؛ علایم عصبی بیمار نیز برطرف شده بود.

پس از 40 ماه، سطح پرولاکتین در حد 25 μg/L ثابت مانده و تومور به طور قابل توجهی پسرفت کرده بود  (تصویر های C و D، پیکا نها). هیپوگنادیسم مرکزی کماکان پایدار بود. مترجم: دکتر اکبر شفیعی

منبع: نشریه نوین پزشکی شماره ۵۰۶
PDF متن انگلیسی 

نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۰ | لینک ثابت |همایش ها: دانشجویی | پرستاری | قلب | زنان | پوست | دارویی | چشم | روانپزشکی | اطفال | نورولوژی
متن ها: مقالات پزشکی | مهارت های پزشکی | روش های پزشکی | تجهیزات پزشکی | خبرهای پزشکی
موضوع ها: قلب | زنان | اطفال | چشم | پوست | نورولوژی | ارتوپدی | عفونی
خواندنی ها: نظرسنجی ها | وبلاگ ها | نکته ها | دانستنی ها | گالری ها

دارویی: تاییدیه های ۲۰۱۳ | تاییدیه های ۲۰۱۲ | تاییدیه های ۲۰۱۱
مدیاها: فیلم های پزشکی | تصاویر پزشکی گزارش های پزشکی

آخرین مطالب پزشکی بالینی
اینستاگرام همایش های پزشکی
فیسبوک همایش های پزشکی
           
Health Top  blogs Google Analytics Alternative Health Blog Directory


آخرین اخبار سلامت
 

Page Rank blog links