• آپرسولین Apresolin (هیدرالازین)- آمپول۲۰- وازوديلاتور- انگلستان
 • آتروونت Atrovent  (ایپراتروپیوم بروماید)- اسپری- برونکودیلاتور- بوهرینگر اینگلهایم آلمان
 • آتروونت کامپ Atrovent Comp MDI  (ایپراتروپیوم/فنوترول)ـ اسپری- ضد آسم- بوهرینگر اینگلهایم 
 • آدالات Adalat (نیفیدیپین)- قرص30- کاهنده فشارخون- بایر آلمان
 • آکتیلیز Actilyse (آلتپلاز)- ویال- آنتی ترومبوتیک- بوهرینگر اینگلهایم آلمان
 • آکلاستا  (زولدرونیک اسید)- ویال۵ میلی- بیس فسفونات (ضد هیپرکلسمی)- نوارتیس سوئیس
 • آگرنوکس Aggrenox  (دیپیریدامول/آسپرین)- کپسول- ضدانعقاد خوراکی- بوهرینگر اینگلهایم آلمان
 • آندروکور Androcur (سیپروترون استات)- قرص50- آنتی آندروژن- بایر آلمان 
 • آنزاتاکس Anzatax (پاکلیتاکسل)- انفوزیون- ضد نئوپلاسم- هوسپیرا انگلستان 
 • آولوکس Avelox  (موکسی فلوکساسین)- آمپول- آنتی بیوتیک- بایر آلمان
 • ارلپت Orlept  (والپروآت سدیم)- قرص۲۰۰- ضد تشنج- دسیتین آلمان
 • ارفیریل Orfiril Inj  (والپروآت سدیم)- آمپول۱۰۰- ضد تشنج- دسیتین آلمان 
 • اسپیریوا Spiriva (تیوتروپیوم بروماید)- برونکودیلاتور- کپسول اینهالر- بوهرینگر اینگلهایم آلمان
 • استالوو Stalevo (لوودوپا/کاربی دوپا/انتاکاپون)- قرص- نوارتیس سوئیس
 • افینت Efient (پراسگرل)- قرص5و10- ضد انعقاد- الی لیلی اسپانیا  
 • اکتاگام Octagam  IVIG (ایمونوگلوبولین وریدی)- انفوزیون- آنتی بادی- اکتافارما اتریش
 • اکتانات Octanate  (فاکتور VIII)- آمپول- ضد هموفیلی آ- اکتافارما اتریش
 • اکستاویا Extavia  (اینترفرون بتا)- آمپول- ایمونومدولاتور- نوارتیس سوئیس
 • اکسجید Exjade (دفراسیروکس)- قرص125و250و500- شلات کننده آهن- نوارتیس سوئیس 
 • اکسدرین (استامینوفن، کافئین، آ اس آ)- قرص- ضد درد و تب- نوارتیس سوئیس
 • اکسلون Exelon (ریواستیگمین)- قرص- مهارکننده کولین استراز- نوارتیس سوئیس
 • الیدل Elidel (پیمکرولیموس)- کرم- درمان درماتیت آتوپیک- نوارتیس سوئیس
 • ایسیکوم Isicom (لوودوپا/کاربی دوپا)- قرص- دسیتین آلمان
 • پتنیدان (اتوسوکسیماید)- کپسول۲۵۰- ضد تشنج- دسیتین آلمان 
 • پراداکسا Pradaxa (دابیگاتران)- ضد انعقاد- کپسول75و110- ضد انعقاد- بوهرینگر اینگلهایم آلمان
 • پرسانتین Persantine (دیپیریدامول)- آمپول- مهارکننده تجمع پلاکتی- بوهرینگر اینگلهایم آلمان
 • تازیگنا Tasigna (نیلوتینیب)- کپسول- درمان CML- نوارتیس سوئیس 
 • ترازیلول Trasylol  (آپروتینین)- ویال- مهارکننده آنزیم های پروتئولیتیک- بایر آلمان  
 • تگرتول (کاربامازپین)- قرص- ضد تشنج- نوارتیس سوئیس
 • جن تیل GenTeal (هیپروملوز/کاربومر۹۸۰)- لوبریکانت چشمی- نوارتیس سوئیس
 • درموفیکس Dermofix (سرتاکونازول)- کرم- ضد قارچ موضعي - اسپانیا
 • دسفرال Desferal (دفروکسامین )- ویال- شلات کننده آهن- نوارتیس سوئیس  
 • دکوتان Decutan (ایزوترتینوئین )- کپسول20- ضد آکنه- آکتاویس ایسلند
 • دیان Diane (سیپروترون کامپاند)- قرص- ضد آندروژن- بایر آلمان 
 • دیووان Diovan (والزارتان)- قرص80و160- ضد فشارخون بالا- نوارتیس سوئیس 
 • رازیلز Rasilez (آلیسکیرن)- قرص150و300- درمان فشارخون بالا- نوارتیس سوئیس
 • ریتالین Ritalin (متیل فنیدات)- قرص۱۰- محرک CNS (آنالپتیک)- نوارتیس سوئیس 
 • زادیتن Zaditen (کتوتیفن)- قرص و شربت و قطره چشمی- آنتی هیستامین- نوارتیس سوئیس
 • زارلتو Xarelto (ریواروکسابان)- قرص10- ضد انعقاد- بوهرینگر اینگلهایم آلمان
 • زومتا (زولدرونیک اسید)- ویال۴ میلی- بیس فسفونات (ضدهیپرکلسمی)- نوارتیس سوئیس
 • زیپرکسا Zyprexa (الانزاپین)- قرص۵- ضد سایکوز- الی لیلی اسپانیا 
 • ساندوستاتین Sandostatin (اکترئوتاید)- آنالوگ هورمون سوماتروپین- نوارتیس سوئیس 
 • ساندیمون Sandimmun (سیکلوسپورین)- کپسول- ساپرس سیستم ایمنی- نوارتیس سوئیس
 • سیالیس Cialis (تادالافیل)- قرص20- اختلال نعوظ- الی لیلی اسپانیا
 • سیردالود (تیزانیدین)- قرص- ضد اسپاسم- نوارتیس سوئیس
 • سیفرول Sifrol  (پرامی پکسول)- قرص- ضد پارکینسون- بوهرینگر اینگلهایم آلمان
 • سیناکتن دپوت Synacthen Depot (تتراکوزاکتاید)- آمپول- پلی پپتید صناعی- نوارتیس سوئیس 
 • فماراFemara (لتروزول)- قرص2.5- هورمون ضدنئوپلاسم- نوارتیس سوئیس  
 • فورادیل Foradil (فورمترول فومارات)- کپسول اینهالر- گشاد کننده برونش- نوارتیس سوئیس
 • فورتئو Forteo (تریپاراتاید)- سرنگ- ضداستئوپروزیس- الی لیلی فرانسه 
 • کاتافلام (دیکلوفناک)- قرص- ضدالتهاب غیرایتروئیدی- نوارتیس سوئیس
 • کلوپیواس Clopivas (کلوپیدوگرل)- قرص ۷۵- ضد پلاکت- هند
 • کوریومون Choriomon (گنادوتروپین جفتی انسان)- آمپول- محرک تخمک گذاری- IBSA سوئیس
 • کوگنات Kogenate (فاکتور VIII )- پودر لیوفیلیز- ضد هموفیلی آ- بایر آلمان
 • گادوویست Gadovist (گادوبوترول)- ویال- ماده حاجب تزریقی- بایر آلمان 
 • گارداسیل Gardasil- ویال- واكسن ضد پاپيلوماويروس انساني (HPV)- هلند
 • گالووس Galvus (ویلداگلیپتین)- قرص۵۰- ضد دیابت- نوارتیس سوئیس
 • گلیوک Glivec (ایماتینیب )- قرص100- ضد نئوپلاسم- نوارتیس سوئیس
 • گیلنیا Gilenya (فینگولیمود)- کپسول- درمان مولتیپل اسکلروز- نوارتیس سوئیس 
 • لامیزیل Lamisil (تربینافین)- قرص250 و محلول و کرم- ضدقارچ- نوارتیس سوئیس 
 • لپونکس (کلوزاپین)- قرص۱۰۰- ضد سایکوز- نوارتیس سوئیس
 • لوتماکس Lotemax (لوتپردنول)- قطره چشمی- كورتيكواستروييد چشمي- آلمان
 • لومینال Luminal (فنوباربیتال)- آمپول- ضد تشنج- دسیتین آلمان
 • لویترا Levitra (واردنافیل)- قرص۱۰و۲۰- مهاركننده آنزيم فسفودي استراز 5- آلمان
 • لیسکانتین Liskantin (پریمیدون)- قرص۲۵۰- ضد تشنج (آنالوگ باربیتورات)- دسیتین آلمان 
 • ماکسالت Maxalt (ریزاتریپتان)- قرص۱۰- ضد ميگرن- آمریکا
 • موبیک (ملوکسیکام)- قرص- ضدالتهاب غیراستروئیدی- بوهرینگراینگلهایم آلمان
 • میاکلسیک Miacalcic (کلسیتونین)- آمپول و اسپری نازال- کاهنده کلسیم خون- نوارتیس سوئیس
 • میرنا Mirena (لوونورژسترول)- داخل رحمی- ضد بارداری- بایر آلمان 
 • میفورتیک Myfortic (میکوفنولیک اسید)- قرص- ایمونوساپرس- نوارتیس سوئیس 
 • میکاردیس Micardis (تلمیزارتان)- قرص20و40و80- ضد فشارخون بالا- بوهرینگر اینگلهایم آلمان
 • مینیرین Minirin (دسموپرسین)- قرص زیرزبانی۶۰- آنالوگ سنتتيك وازوپرسین- آلمان
 • ناووبان Navoban (تروپیسترون)- کپسول۵- ضد تهوع و استفراغ- نوارتیس سوئیس
 • ناگلازیم Naglazyme (گالسولفاز)- آمپول- درمان موکوپلی ساکاریدوزیس- بیومارین آمریکا
 • نکساوار Nexavar (سورافنیب)- قرص200- درمان کارسینوما- بایر آلمان
 • نوناتیو، اکتانین  (فاکتور IX)- آمپول- ترکیب آنتی هموفیلی- اکتافارما سوئد
 • نیموتوپ Nimotop (نیمودیپین)- قرص30- گشادکننده عروق مغز- بایر آلمان
 • نیومایسین Nivemycin (نئومایسین)- قرص۵۰۰- آنتي‌بيوتيك از دسته آمينوگليكوزيدها- آلمان
 • نئوتیگاسون Neotigason (آسیترتین)- کپسول 10و25- ضد سوریازیس و آکنه- آکتاویس ایسلند 
 • واژیفم Vagifem  (استرادیول همی هیدرات)- قرص واژینال10و25- واژینیت آتروفیک- نوونوردیسک
 • هوماتین Humatin (پارومومایسین)- کپسول۲۵۰- آنتي‌بيوتيك از دسته آمينوگليكوزيدها- آمریکا
 • هیالگان  (هیالورونات سدیم)- سرنگ- فیدیا ایتالیا
 • یاسمین- یاز (دروسپیرنون/اتینیل استرادیول)- قرص- ضد بارداری- بوهرینگر اینگلهایم آلمان   
 •  

  این فهرست در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۰ به روزرسانی شده است

   

  نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه یکم آبان ۱۳۹۰ | لینک ثابت |  همایش ها: دانشجویی | پرستاری | قلب | زنان | پوست | دارویی | چشم | روانپزشکی | اطفال | نورولوژی
  متن ها: مقالات پزشکی | مهارت های پزشکی | روش های پزشکی | تجهیزات پزشکی | خبرهای پزشکی
  موضوع ها: قلب | زنان | اطفال | چشم | پوست | نورولوژی | ارتوپدی | عفونی
  خواندنی ها: نظرسنجی ها | وبلاگ ها | نکته ها | دانستنی ها | گالری ها

  دارویی: تاییدیه های ۲۰۱۳ | تاییدیه های ۲۰۱۲ | تاییدیه های ۲۰۱۱
  مدیاها: فیلم های پزشکی | تصاویر پزشکی گزارش های پزشکی

  آخرین مطالب پزشکی بالینی
  اینستاگرام همایش های پزشکی
  فیسبوک همایش های پزشکی
             
  Health Top blogs Google Analytics Alternative Health Blog Directory


  آخرین اخبار سلامت
   

  Page Rank blog links